Hộp giấy cứng đựng xì gà của Cigar World

Một số hình ảnh thêm của sản phẩm :

hop-cung-dung-xi-ga-cirgar-world

hop-cung-dung-xi-ga-cigar-world-2

Khách hàng của công ty